google                       youtube                         พสว                       สพม11

เรื่องคำตอบของสมการ

         เรียกจำนวนใดๆ ที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการนั้นเป็นจริงว่า คำตอบของสมการ เราสามารถนำความรู้เรื่องสมการที่ เป็นจริงหรือเท็จ และคำตอบของสมการไปใช้เป็นพื้นฐานในการแก้สมการต่อไป

ให้นักเรียนพิจารณาสมการต่อไปนี้

60

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s