เด็กไทยสร้างชื่อ! ซิว 45 รางวัล แข่งคณิตฯ ที่เกาหลีใต้
winner

นักเรียนไทยสร้างชื่อ กวาด 45 รางวัล คว้ารองอันดับหนึ่ง แข่งคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ที่เกาหลีใต้

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับละ 16 คน รวม 32 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ (International Mathematics Competition 2010 : IMC) ระหว่างวันที่ 25 – 30 ก.ค. ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ผลปรากฎว่า ทัพนักเรียนไทยสามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 45 เหรียญรางวัล ประกอบด้วย 10 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง และ 4 เหรียญชมเชย รวมถึงคว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวมรองอันดับหนึ่งอีกด้วย
ทั้งนี้ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ในระดับประถมศึกษามีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 17 ประเทศ จำนวน 68 ทีม รวม 272 คน ได้แก่ บรูไน บัลกาเรีย จีน ไซปรัส ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไต้หวัน ไทย และเกาหลี
ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 26 ประเทศ จำนวน 85 ทีม รวม 340 คน ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ บรูไน บัลกาเรีย แคนาดา จีน ไซปรัส ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเก๊า มาเลเซีย เม็กซิโก มองโกเลีย เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย สาธารณรัฐเอมิเรต ซิมบับเว และเกาหลี

สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

ระดับประถมศึกษา : 
ประเภทบุคคล

1 เหรียญทอง ได้แก่

เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

7 เหรียญเงิน ได้แก่

เด็กหญิงรัญณิชา แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เด็กชาย ชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายภาสพล อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เด็กชายศุภณัฐ มีสวัสดิ์ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร
เด็กชายศรุต โกมลกิตติวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
เด็กชายธนากร เลิศนิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เด็กหญิงชวรัตน์ ขำวีระ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

6 เหรียญทองแดง ได้แก่

เด็กชายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
เด็กชายภาสพงศ์ ปิ่นเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
เด็กชายอธิวัฒน์ ธูปทอง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ
เด็กหญิงสุรัสดา กิระวิทยา โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เด็กชายธนภัทร ประกายรุ้งทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สวยยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
เด็กหญิงศศิขวัญ วันสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภททีม ได้ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่

ทีม A
เด็กหญิงรัญณิชา แสงศิริวุฒิ
เด็กชายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ
เด็กชายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์
เด็กชายภาสพงศ์ ปิ่นเจริญ

ทีม B
เด็กชายภาสพล อุฬารกุล เด็กชายศุภณัฐ มีสวัสดิ์
เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ
เด็กชายอธิวัฒน์ ธูปทอง

ประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :
ประเภทบุคคล

5 เหรียญทอง ได้แก่

เด็กชายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์
เด็กชายวีรชัย นีรนาทวงศ์
เด็กชายปวีณ ปิติมานะอารี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เด็กชายกฤตกร กานติกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
เด็กชายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

2 เหรียญเงิน ได้แก่

นายณัฐชนน สวยสม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
เด็กชายธนัท โกมลสิริภักดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

7 เหรียญทองแดง ได้แก่

เด็กชายวรมนต ยมจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงศุภสุตา วงศ์ดามา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงอติกานต์ โสมาภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เด็กชายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
เด็กชายพีระสิทธิ์ แซ่ลิ้ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
เด็กหญิงพิริยากร พิริยะธรรมวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เด็กชายธนกร เอื้อบุญส่ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

เด็กชายต่อพงศ์ นิชยานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
เด็กชายวริทธิ์ จินตนาโชติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ประเภททีม
2 เหรียญทอง ได้แก่

ทีม A
เด็กชายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์
เด็กชายวีรชัย นีรนาทวงศ์
นายณัฐชนน สวยสม
เด็กชายกฤตกร กานติกูล

ทีม B
เด็กชายปวีณ ปิติมานะอารี
เด็กชายธนัท โกมลสิริภักดี
เด็กชายวรมนต ยมจินดา
เด็กหญิงศุภสุตา วงศ์ดามา

1 เหรียญทองแดง ได้แก่

ทีม ดี
เด็กหญิงพิริยากร พิริยะธรรมวงศ์
เด็กชายวริทธิ์ จินตนาโชติ
เด็กชายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์
เด็กชายธนกร เอื้อบุญส่ง

ประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

images

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s